BIG WALL

Zapraszamy do wspólnego wspinania, na hali przy ulicy Bema... we wtorki i czwartki od 19:30 do 22:30.. regulamin  poniżej :)

        1. REGULAMIN UŻYTKOWANIA ŚCIANY WSPINACZKOWEJ
         Hala widowiskowo-sportowa ul. Bema 79
         Niniejszy regulamin obowiązuje w godzinach wynajmu ściany wspinaczkowej przez Centrum Wspinaczkowe Gato. (dalej CW Gato).
         1. Ze ściany mogą korzystać jedynie osoby, które: zapoznały się z zobowiązaniem i akceptują jego warunki przez złożenie własnoręcznego podpisu oraz zapoznały się z regulaminem i akceptują jego warunki, czego potwierdzeniem jest własnoręczny podpis złożony pod w/w zobowiązaniem.
         2. Wspinaczka uprawiana nieprawidłowo, bez zachowania zasad bezpiecznej asekuracji i obowiązujących w miejscu wspinania zasad porządkowych, może doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku groźnego dla zdrowia, a nawet życia wspinacza i/lub osób będących w pobliżu,. Każdy, kto się wspina musi uwzględnić to ryzyko, podejmując je na własną odpowiedzialność.
         3. Korzystać ze ściany mogą osoby, które:
         - nie biorą udziału w zajęciach sekcji wspinaczkowej prowadzonych przez CW Gato a zakupiły bilet w CW Gato w dniu wejścia na halę widowiskowo-sportową.
         - biorą udział w zajęciach sekcji wspinaczkowych prowadzonych przez CW Gato, ponadto osoby należące do sekcji wspinaczkowych mają pierwszeństwo w dostępie do stanowisk wspinaczkowych. Instruktor prowadzący zajęcia decyduje, które stanowiska są wykorzystywane na potrzeby sekcji.
         4. Z dolną asekuracją mogą wspinać się osoby, które ukończyły jeden z wymienionych kursów: kurs wspinaczki na sztucznej ścianie, kurs wspinaczki na drogach ubezpieczonych, kurs wspinaczki skalnej lub biorą udział w zajęciach sekcji wspinaczkowych prowadzonych przez CW Gato.
         5. Dostęp do ściany jest możliwy w godzinach 19:30-22:30 we wtorki oraz czwartki. Nadzór nad ścianą sprawuje instruktor i/lub operator ściany wspinaczkowej.
         6. Zabrania się:
         6.1. Pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów pod ścianą wspinaczkową (np. butelki, wskaźniki itp.).
         6.2. Przebywania bezpośrednio pod ścianą wspinaczkową w momencie, gdy ktoś się po niej wspina.
         6.3. Chwytania podczas wspinania plakietek spitów, konstrukcji, instalacji, itp. urządzeń nie będących chwytami wspinaczkowymi.
         6.4. Asekurowania, gdy nie ma węzła zabezpieczającego zawiązanego na linie od strony asekurującego.
         6.5. Szybkiego opuszczania na linie osoby, która właśnie zakończyła wspinanie
         6.6. Używania sprzętu bez atestu CE lub UIAA lub niesprawnego, uszkodzonego, nadmiernie zużytego.
         6.7. Samowolnego odkręcania i dokręcania chwytów wspinaczkowych.
         6.8. Przebywania pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków.
         7. Jedynym obowiązującym węzłem łączącym uprząż z liną asekuracyjną jest węzeł zwany ósemką.
         8. Osoba, która upuściła na ziemię przyrząd asekuracyjny lub karabinek jest zobowiązana zapłacić karę w wysokości równej cenie w/w sprzętu.
         9. Dozwolone jest używanie magnezji w płynie (żadnej innej).
         10. Jednocześnie na ścianie może wspinać się 20 zespołów.
         11. Niniejszy regulamin jest stworzony z myślą o zapewnieniu Tobie maksymalnego bezpieczeństwa.